Įvadas


 

Medicinai ženkliai pažengus į priekį, vis daugiau ir daugiau žmonių grįžta nuo klinikinės mirties slenksčio. Kaip teigia ekstrasensai, krizinėse situacijose, kur mirtis neišvengiama arba žmogus mano ją esant neišvengiamą, nuo fizinio kūno atsiskiria eterinis kūnas, kuris ir išgyvena pirmąsias pomirtinio gyvenimo stadijas. Kai mirtis neįvyksta, fizinio kūno antrininkas sugrįžta ir užima savo ankstesnę vietą kūne.

Du žmonės, itin populiarinę idėją, kad pomirtinė patirtis yra pomirtinio gyvenimo įrodymas - Elizabeth Kübler-Ross ir Raymond Moody. Pastarasis parašė keletą knygų apie gyvenimą po mirties. Pagal Mudį tipišką pomirtinę patirtį sudaro neįprasto pasaulio pajauta, jausmas, kad plauki virš savo kūno ir jo stebėjimas iš viršaus, perėjimas tuneliu į ryškią šviesą, mirusių žmonių , Kristaus su šventaisiais, angelais ir taip toliau, susitikimas, stebėjimas prieš akis prabėgančio viso gyvenimo ir pajautimas, kad viskas yra taip puiku, kad nebesinori sugrįžti į kūną. Dauguma tokių potyrių yra teigiamo pobūdžio, tačiau taip pat yra nemažai ir nesėkmingų kelionių į pomirtinį pasaulį, kur sutikdavę ne itin svetingi elfai, gigantai, demonai ir kt. Kai kurie parafiziologai laiko šias geras ir blogas pomirtines keliones rojaus ir pragaro buvimo paliudijimu. Tačiau kaip paaiškinti, kodėl didžioji dalis žmonių, būdami ant mirties slenksčio nepajunta jokių, nei dangiško, nei pragariško pomirtinio gyvenimo nuojautų?


Nėra tarptautinių standartų, visuotinai suklasifikuojančių pomirtinę patirtį, visgi 1980m. buvo išskirtos 5 apibendrinančios pomirtinių potyrių stadijos:
1. Taikos ir pasitenkinimo, ramybės pojūtis;
2. Atsiskyrimo nuo kūno pojūtis;
3. Įėjimas į tarpinį tamsos pasaulį (greitas judėjimas tuneliu, "tunelinė patirtis");
4. Ryškios šviesos pasirodymas;
5. "Panirimas į ta ryškią šviesą".
Kaip pastebėta, 60% tiriamųjų patyrė pirmąją stadiją ir tik 10% - penktąją.


Ruošiant skyrių panaudota medžiaga:
Elizabet Kiubler-Ross ("Apie mirtį ir tai, kaip mirštama", 1969 ir "Mirtis neegzistuoja", 1977);
Dž. Mejersas (Balsai ant amžinybės kranto, 1973);
S. Rouz (Dvasia po mirties, 1982);
R. Moudi (Pamąstymai apie mirtį po mirties, 1983);
L.Z. Levitas "Interviu su psichologu" ištrauka iš skyriaus "pasakos suaugusiems: gyvenimas po mirties";
Have You Seen "The Light?" Robert Baker, June 1995;
The Case Against Immortality by Keith Augustine, 1997;
Near-Death Experience by Leroy Kattein, 1998 feb.4;
Dr. Karl L. R. Jansen. Using Ketamine to Induce the Near-Death Experience. 2002 09 17.

 

Parengė Skeptic

Šio straipsnio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso straipsnio autoriui. Kūrinio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Draudžiama naudoti visą straipsnį arba jo dalį neturint autoriaus raštiško sutikimo. Su autoriumi susisiekti galima nurodytais būdais. (c) Skeptic, (p) Lizdas

 

 

 

© lizdas.ga   webmaster@lizdas.ga