Biografija


 

Mišelis Nostradamas (Michel Nostradamus, taip pat vadintas Michel de Notredame arba Nostredame) - prancūzų gydytojas ir astrologas, tačiau labiausiai išgarsėjęs kaip pranašas.

Gimė 1503m. gruodžio 14d. San Remi (Saint-Rémy) mieste, Prancūzijoje, atsivertėlių (conversos) žydų šeimoje. Jo tėvai buvo priversti priimti katalikų tikėjimą, kad išvengtų inkvizicijos persekiojimų. Pirmąsias klasikinės literatūros, astronomijos, matematikos, užsienio kalbų žinias jam suteikė jo motinos brolis, taipogi paskatinęs jį domėtis ir liaudies medicina, astrologija, alchemija ir būrimais. Būdamas keturiolikos, Mišelis pradeda studijuoti filosofiją, gramatiką ir retoriką griežtumu pagarsėjusioje Romos katalikų mokykloje Avinjone, o 1525m. baigia Montpelje (Montpellier) universitetą ir įgyja medicininį išsilavinimą. 1529m. pradeda verstis gydytojo praktika pietinėse Prancūzijos provincijose. Tuo metu jose siaučia dažnos maro epidemijos ir Nostradamas, nepaisydamas rizikos pats užsikrėsti, slaugo sergančius ligonius.

Apie 1534m. Nostradamas veda ir sukuria šeimą, tačiau po trijų metų jo žmona ir du vaikai (jų vardai nežinomi) užsikrečia ir miršta nuo maro. Sukrėstas šeimos netekties ir persekiojamas inkvizicijos, Nostradamas leidžiasi klajoti po Prancūziją ir Italiją, tuo pačiu stengdamasis atrasti vaistus nuo šios mirtinos ligos.

Po 6 metų grįžta į Prancūziją ir apsigyvena Salono (Salon) mieste, vėl verčiasi gydytojo praktika ir atsideda vaistų nuo maro studijavimui. 1554m. veda antrą kartą An Ponsar Žemel (Anne Ponsart Gemelle), su kuria susilaukia 6 vaikų - trijų berniukų ir trijų mergaičių. Nostradamui sekasi gydytojo karjera, jis paskiriamas Prancūzijos karališkojo teismo gydytoju. Maždaug tuo pat metu jis imasi pranašavimo, sudarinėja astrologines prognozes tuometiniam elitui, o 1555m., būdamas 52 metų amžiaus, parašo pirmąją savo pranašysčių Šimtinę (centurie).

1566m. liepos 1 dieną Nostradamas šventikui ištaria paskutinę savo pranašystę: į jo atsisveikinimą "sudie, iki rytojaus", Nostradamas, kaip manoma, atsakęs: "Patekėjus saulei manęs jau neberasite gyvųjų tarpe". Liepos 2 naktį Nostradamas miršta paūmėjus podagros priepuoliui.


Ruošiant skyrių panaudota medžiaga:
"THE MILLENNIUM IS COMING!" By John Mosley From Skeptic vol. 4, no. 4, 1996, pp. 46-54.
Nostradamus called it! By Janelle Brown, 2001
A Newsletter for Mid-Michigan Rational Thinkers. June 1998 Vol.2 No.5. "Urban Legends Proliferate in Recovered Memory Movement" by Martha Churchill.
'The Skeptic" (UK) Vol 8 No.3 (1994) Reviews of "The Mask of Nostradamus" by Robert E. McGrath;
Coincidences: Remarkable or Random? Bruce Martin, 1998 09;
False Prophecy "la cosa nostradamus" Barbara Mikkelson, 17 September 2001;
THE NAKED SKEPTIC, Barry Williams 2002;

 

Parengė Skeptic

Šio straipsnio visos turtinės ir neturtinės teisės priklauso straipsnio autoriui. Kūrinio naudojimas komerciniams, profesiniams ir kitokiems ne asmeninio pobūdžio tikslams yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Draudžiama naudoti visą straipsnį arba jo dalį neturint autoriaus raštiško sutikimo. Su autoriumi susisiekti galima nurodytais būdais. (c) Skeptic, (p) Lizdas

 

 

 

© lizdas.ga   webmaster@lizdas.ga